Spirituele Stadswandeling Wichelroedelopen, Deventer 11 maart 2018

Deventer kent ook vele spannende plekken in het centrum van Deventer zoals de twee Oerpunten; de Bergkerk en de Lebuïnuskerk, de elementen Vuur en Water.
Tijdens deze bijzonder leer je van onze paragnost / wichelroedeloper het wichelroedelopen. En vertelt historicus Girbe Buist spannende verhalen op de magische plekken.
Behalve de twee mystieke kerken waar we gaan wichelroedelopen, gaan we ook op andere plekken wichelroedelopen zoals:

De Pennickshuis.
In het midden van de boog boven de hoofdingang is een mysterieuze kop. Het is een kwabmasker . Er zijn geen typische bladeren of takken aanwezig, maar het gaat veeleer om elementen van de zee: schelpen, kieuwen, vinnen en kwabben. Het kwabmasker symboliseert vruchtbaarheid en de levenskrachten, die in ieders onderbewustzijn verborgen zitten.

Sint Nicolaas en de wrede waard
Tegenover de Damstraat staan twee stadsboerderijen. In de rechterboerderij is een gevel die toegang geeft tot de Prinsenplaats. Boven de doorgang aan de kant van de Prinsenplaats is een uit Bentheimer zandsteen kunstwerk voorstellende Sint Nicolaas met drie kinderen in een kuip aan zijn voeten. Sint Nicolaas was niet alleen beschermheilige voor handel en scheepvaart, maar ook een grote kindervriend. Ooit zou een wrede waard, die hier vlakbij zijn bedrijf uitoefende, jongetjes hebben onthalsd en in een kuip ingezouten. De bisschop van Myra zou ze door een wonder weer tot leven hebben gewekt. Soms als het heel hard stormt en regent, kan men de kinderen in de ton horen roepen.

De magische Bergkerk
De Bergkerk is tussen 1198 en 1209 gebouwd en was gewijd St Nicolaas, de schutspatroon van kooplieden en schippers. Volgens Wigholt Vleer stond op deze plek een duizendjarige heilige eik, die in de tiende eeuw is omgehakt. Na het omhakken van de eik zou hier een bidplaats zijn gecreëerd. Op de plek waar eens het hoofdaltaar in de Bergkerk stond, is het leycentrum. Het leycentrum is rechtsdraaiend, positief en wekt een sociaal gevoel op. Er is oo sprake van een wijde blik. Het is alsof deze plaats tot in de verre omtrek domineert.

Bergplein
Onze paragnost/wichelroedeloper zag helderziend op het plein een viking heiligdom gewijd aan Odin oftewel Wodan.

Patriciërshuis
Aan het Bergschild staat een 16de eeuwsw patriciërshuis met de naam”de golden vijzel”.
Hoog in de tuitgevel is een X-vorm in het metselwerk met daarboven een kruis. Alles in zwart gebakken steen . De X-vorm is een afweerteken en het kruis een zegeningssymbool. Dergelijke tekens zijn energiegeleiders. De werking wordt bepaald door de vorm, de intentie van plaatsing en de subtiele omgevingskrachten bijvoorbeeld uit de aarde van negatieve plekken of geologische breuken. Het werkt op fijnstoffelijk en astraal vlak nog steeds door.

Het Landshuis
Het Landshuis is een onderdeel van het stadshuis. Vanaf de Middeleeuwen tot 1671 was dit gebouw een stadsherberg, daarna het vergaderhuis voor de Gedeputeerde Staten van Overijssel.
De voorgevel uit 1632 draagt het toenmalige stadswapen. Deventer is een oude Hanze- en Rijksstad en voert de adelaar van het Heilige Roomse Rijk in haar wapen. De adelaar is eenkoppig, hetgeen betekent dat de stad waarschijnlijk al voor 1250 een wapen is verleend. Daarna werd de adelaar namelijk tweekoppig.
De Duitse Rijksadelaar straalt kracht en majesteit uit en kwam al voor bij Karel de Grote. In de mythologie is de adelaar het attribuut van de oppergod Odin, Zeus of Jupiter.
Als symbool van macht en overwinning stond de adelaar bovenop de vaandels van Romeinse legioenen. Ook is de adelaar het teken van Johannes de Evangelist en van de heilige Augustinus, die de adelaar als attribuut hebben.

De spirituele Lebuïnuskerk
Omstreeks 768 bouwde prediker Lebuïnus een houten kerkje. Het kerkje werd paar keer door Saksen verwoest, en steeds herbouwd. In de 10de eeuw bouwde bisschop Balderik hier een stenen kerk. In de tweede helft van de 15de eeuw werd de kerk verbouwd tot de huidige laatgotische hallenkerk met westtoren. Onder het verhoogde koor bevindt zich een crypte, overwelfd door ribloze kruisgewelven, die op drie paar gebeeldhouwde zuilen rusten. Dit was eens de meest heilige, religieuze plek en is nu een rustplek in de stad.

Voormalig spirituele kloostertuin
Hier leefden vanaf 1400 de Agnieten zusters des gemeene levens, onderdeel van de beweging van de Moderne Devotie. Sint Agnes was de patrones met als devies ‘Wat pijnigt dat reinigt’.
Tegenwoordig is het een bezinningsplek. Het is de enige mooie openbare groene binnenplek in de stad met uitzicht op de Lebuïnuskerk.

Info workshop Wichelroedelopen
Datum: zondagmiddag 11 maart 2018
Locatie: centrum van Deventer
Start: hoofdingang NS-station Deventer
Tijd: 13.30 uur tot 15.30 uur
Prijs: € 12,50, incl. wichelroede p.p.

Voor het aanmelden van de workshop mail je naar contact@pelgrimspad.nl of bel 06 22621698

Na aanmelding krijg je een bevestiging met de gegevens waar de workshop wichelroedelopen wordt gegeven.