Wat zijn leylijnen ?

Wat zijn Leylijnen ?
Leylijnen zijn onzichtbare, maar wel voelbare lijnen, geladen met etherische energie. Een leycentrum is een knooppunt van onzichtbare positieve energielijnen, waardoor een bijzondere krachtplaats ontstaat, actief – meestal positief – inde omgeving. Deze energie houdt geen verband met de zogenaamde aardstralen (deze energiebanen zijn altijd negatief) en de leylijnenenergie komt voort uit de aarde, maar omspant onze planeet. Deze kracht is niet menselijk of aards, maar kosmisch en van groot belang voor de leefbaarheid van planten, dieren en mensen.

Prof.dr. Jim Lovelock, hoogleraar natuurkunde te Oxford, ontdekte in de jaren ’70 v.d. vorige eeuw, dat een gigantisch levend lichaam ( hij noemde het ‘Gaia’) de aarde omspant en werkt als beschermer van het aards leven. Hij kwam tot de conclusie dat hierdoor raadselachtige fenomenen wetenschappelijk verklaard kunnen worden.

De leycentra spelen een belangrijke rol op de aarde. Door de leycentra ontstonden nederzettingen, culturen en religie. De Neanderthalers [180.000 en 34.000 voor Chr. ] hadden hun heiligdommen op een leycentrum. Ook de piramiden in Egypte, Zuid-Amerika en China werden op deze krachtplekken gebouwd en de hunebedbouwers maakten gebruik van deze energiepunten. De Griekse en Romeinse tempels zijn op deze “heilige” plaatsen verrezen. Kelten en Germanen stichtten op leycentrums hun heiligdommen. Kerken werden bewust op de leycentra gebouwd.

Belangrijke ervaringen met leycentra (LC):

1] Piramiden, tempels, hunebedden, steenkringen etc. zijn op leycentra gebouwd. Kerken staan op leycentra. En oude katholieke bedevaartplaatsen zijn gelegen op knooppunten.

2] Biologische veranderingen in de bodem kunnen plaatsvinden, bijv. inzake begroeiing, open plaatsen in het bos, heksenkringen en hulstgroei.

Keien op een krachtplek

3] Geestelijke aantrekkingskracht, waardoor personen onbewust zwerfkeien of monumenten op leycentra plaatsen. Ook is het in Nederland talloze malen voorgekomen, dat mensen kerken afbraken, maar dan de toren hebben laten staan. In alle gevallen staat dan de toren op een leycentrum!

4] Genezende krachten. Niet voor niets liggen bedevaartplaatsen op een LC. En grote vermoeidheid kan in een half uur verdwijnen.

5] Soms kan het gebeuren dat er bij een LC afname van de zwaartekracht kan optreden! Of bij het beklimmen van een heuvel, wordt niet gevoeld dat het pad steil omhoog gaat! Op sommige LC is sprake van temperatuurstijging, bij andere LC juist – afdaling!

7] Een LC is sterk bij Volle Maan en zwak bij Nieuwe Maan. Een LC kan ook lichtverschijnselen teweeg brengen, door bijv. wit/gele bollen! In sommige gevallen vindt mummificeren van lijken plaats!