Geomantie

Stenen gezicht bij een hunebed

Geomantie is een oude, esoterische wetenschap over de geheimen van de subtiele energieën en krachtstromen van en rond de aarde. Het begrip Geomantie is samengesteld uit twee woorden: het Griekse woord “Geo” dat is afgeleid van de Griekse godin Gaea of Gaia [Moeder Aarde]. Het Griekse woord “mantikè” betekent waarzegkunst. Het daarvan afgeleide “mantis” betekent “ziener”. Letterlijk betekent Geomantie: waarzegkunst over verschijnselen op de aarde. Eigenlijk is Geomantie veel meer is dan waarzegkunst, het is een ervaringswetenschap die de mens bewust maakt en in contact brengt met zijn levende leefomgeving.

Chinese feng-shui kompas

Geomantie is zo oud als de mensheid zelf. Altijd werd plaatsen die een zekere geschiktheid voor verschillende doeleinden hadden voor de mens. Eeuwenlang was het de streven van de mensen om spirituele vaardigheden te optimaliseren. Het was een kunst die vroeger voorbehouden was aan een selecte groep ingewijden [sjamanen] en die op velerlei terreinen geraadpleegd en ingezet werden. Het meest bekend is de toepassing in de architectuur. De locatie van historische bouwwerken als de piramiden, belangrijke tempels en kathedralen werd met behulp van de Geomantie uitgezocht en bepaald [tegenwoordig worden kerken en tempels nog steeds mede door Geomantie gebouwd]. Ook de richting, hoogte en grootte van het bouwwerk werden mede door de Geomantie bepaald. Nog verder terug in de tijd werd deze kennis aangewend om de plek en plaatsing van o.a. steencirkels, menhirs, hunebedden en grafheuvels te bepalen. Geomantie is dus iets heel oud en toch ook weer modern.

Methoden en gebieden van geomantie zijn:
Fysieke [onzichtbare straling of energie] voelen.
Werken met de wichelroede en of pendel.
Waarneming / intuïtie.
De lijnen van het landschap.
Natuurwezens, \zoals kabouters, elven, steingeisten, waternimfen en reuzen.

Gaia / Moeder Aarde
De Geomantie werkt met de subtiele energieën en krachtstromen van en rond de aarde. Grote vraag is natuurlijk wat dat dan precies inhoud. Moeder Aarde [Gaia] is een levend lichaam dat groeit, verandert, reageert en stroomt. Zij bezit een netwerk van energiebanen [= leylijnen] die als meridianen of zenuwbanen beschouwd kunnen worden. Dit hele netwerk omspant de aarde en ondersteunt en beïnvloedt de aardse levensprocessen. Net zoals je je eigen zenuwbanen kunt stimuleren en ontspannen door zowel impulsen van binnen uit als van buitenaf, kan dit ook met het aardenetwerk. De mate van spanning en kwaliteit van je eigen zenuwimpulsen hebben zo hun uitwerking op de omgeving. Als je erg gestrest bent, ben je vaak minder aangenaam voor je omgeving, dan wanneer je je erg behaaglijk en ontspannen voelt. Voor het aardenetwerk is het niet anders. Vooral de kosmische invloeden werken sterk door in het aardenetwerk. Met name de maan en de zon laten hun invloed gelden. Bij volle maan zijn alle leylijnen veel actiever en breder dan bij nieuwe maan. Omgekeerd is de invloed van dit aardenetwerk op velerlei manieren in onze leefomgeving merkbaar. Daarnaast is er ook nog sprake van verschillende soorten aarde-energiebanen elk met hun eigen typische kenmerk en kwaliteit.

Mystieke  Wandelingen
Heb je het gevoel dat de natuur meer is dan een verzameling planten, bomen of wat er in de natuur leeft? Voel je tijdens een wandeling een met de natuur? Vallen de zorgen en spanningen van je af, ook al zijn je problemen zelf niet verdwenen? Wil je meer willen weten over de energieën in de natuur of de stedelijke omgeving? Wil je er bewuster gebruik van te kunnen maken? Of, zie en ervaar je energetische energieën die voor anderen onzichtbaar zijn?
Dan kan onze spirituele ervaringstochten voor jou een inspirerende zienswijze en spirituele ervaring zijn.

Heb je het gevoel dat de natuur meer is dan een verzameling planten, bomen of wat er in de natuur leeft? Wil je in contact komen met elven en kabouters? Of wil je meer willen weten over de energieën in de natuur of in de stedelijke omgeving? Wil je er bewuster gebruik van te kunnen maken?
Speciaal voor groepen die met spiritualiteit bezig zijn kan wichelroedeloper Johannes Zoet hun leren, om anders naar de natuur te kijken.