De piramide van Chefren

Auteur: Lujzika Adema van Kooten

De piramide van Chefren is opgebouwd uit opeengestapelde blokken zandsteen, bedekt met kalksteen of graniet. Bij de andere piramides van Gizeh is deze bekleding in de middeleeuwen verwijderd en naar moskeeën in Caïro overgebracht.
Maar bij de piramide van Chefren is de bekleding bewaard gebleven. Ook zijn de bij de piramide horende tempelcomplexen deels bewaard. Mogelijkerwijs hoort de beroemde sfinx van Gizeh bij de piramide van Chefren.
Er wordt dan ook wel gedacht dat het gezicht van de sfinx dat van farao Chefren is, de zoon van farao Cheops, over wiens piramide de sfinx zou waken. Over het algemeen wordt er vanuit gegaan dat de piramides stammen uit het derde millennium voor onze jaartelling. De piramide staat tussen die van Cheops en die van Mykerinos in.

125979Precisie
De exacte hoogte van de piramide van Chefren is 143 m, 79 cm, 5 mm en 27 honderdste, oftewel 365,23998 inch.
Dit getal komt overeen met de omlooptijd van de aarde, wat aangeeft dat de Egyptenaren een nauwkeurigheid kennis van de astrologie hadden.
En veel waarde hechtten aan de symboliek in de bouw van de piramide. Deze uiterste precisie is ook te vinden in de andere piramides van Gizeh.
Tegenwoordig is de hoogte van de piramide van Chefren overigens 135 m, met zijden van 208 m.

125976Hoogte
De piramide van Chefren is hoger dan die van Mykerinos, maar lager dan die van Cheops, de hoogste van Gizeh. Toch liggen de toppen van de piramides van Chefren en Cheops op exact gelijke hoogte. De piramide van Cheops is echter lager gelegen dan die van Chefren.

Een dergelijke relatie is ook te vinden bij drie tempels die de Maya’s rond het begin van onze jaartelling bouwden in Teotihuacán, Mexico. De toppen van de Mexicaanse tempel van de zon en tempel van de maan bevinden zich op gelijke hoogte doordat  de hogere tempel van de zon lager is gelegen dan die van de maan.

Onderdelen
Hoewel het interieur van de piramide minder uitgebreid is dan de inrichting van de piramide van Cheops, is ook deze piramide door het mysterieuze karakter aanleiding tot uitgebreide onderzoeken. In de grote kamer is onder meer een granieten sarcofaag gevonden. Rondom de piramide zijn verschillende onderdelen van het tempelcomplex te vinden, waaronder de daltempel, een dodentempel en een processieweg.

Bron: http://www.architectenweb.nl/aweb/archipedia/archipedia.asp?ID=4723